Tangga-Tangga Kesuksesan

ISLAM tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk
beribadah semata, tapi juga mengajarkan untuk beramal.
Apabila beramal itu, diartikan bekerja, maka hendaknya
bekerja yang dilakukan dapat meraih prestasi terbaik.
Bukankah, arti kata Islam itu sendiri mengandung tiga
makna: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Berkait dengan yang terakhir itu, K.H. Alie Yafie
menjelaskan bahwa untuk meraih kesejahteraan ini,
Islam sangat mendorong ummatnya untuk bekerja
sebaik-baiknya dengan meraih prestasi. Walau demikian,
lebih jauh beliau mengungkapkan, Islam tidak hanya
sekedar memerintahkan untuk bekerja tanpa kendali.
“Antara iman dan amal (kerja), harus selalu ada
interaksi,” ujarnya. Lanjutkan membaca “Tangga-Tangga Kesuksesan”